Sự khác nhau giữa cây thuốc và cây trồng nông nghiệp

Cây thuốc và cây trồng nông nghiệp khác nhau ở điểm gì? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 điều khác nhau này:

cây thuốc
Hình ảnh minh họa cây thuốc
  • Cây nông nghiệp thường là cây ngắn ngày trong khi đó cây thuốc rất đa dạng và có nhiều cây dài ngày.
  • Các loài cây trồng nông nghiệp thường đã được nghiên cứu khá kỹ, thậm chí đến mức dưới loài (thứ, dạng); cây thuốc có số loài rất lớn, chưa được nghiên cứu đầy đủ, có khi còn dùng lẫn lộn ở mức trên loài (chi, họ).
  • Phần lớn cây nông nghiệp đã được thuần hóa, gây trồng từ lâu và quen thuộc với con người trong khi đó hầu hết các loài cây thuốc sống trong điều kiện hoang dại.
  • Các sản phẩm của cây trồng nông nghiệp là hàng hóa thông dụng, có thể sử dụng cho nhiều mục đích do đó thị trường của chúng rộng và linh hoạt hơn. Các sản phẩm của cây thuốc là hàng hóa đặc biệt, chỉ có thể sử dụng cho một mục đích, do đó thị trường của chúng hẹp hơn.
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *