Hoàng liên [Coptis chinensis Franch.]
Rate this post

Hoàng Liên là một loài cây thuốc cũng nằm trong Sách đỏ và có cùng câu chuyện với loài Hoàng liên chân gà [Coptis quinquesecta W.T.Wang]. Có thể tìm được loài này ở dãy Hoàng Liên Sơn và Hà Giang. Tuy nhiên, kích thước loài này nhỏ hơn loài Hoàng Liên Chân Gà khá nhiều (chỉ bằng một nửa).

hoàng liên
Hình ảnh: cây Hoàng Liên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here