Đẳng sâm (党参) | Campanulaceae

Trông hai loài Đẳng sâm nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson) và Đẳng sâm bắc (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.) khá giống nhau. Nếu chỉ nhìn qua thì khó mà phân biệt được.

đẳng sâm bắc
Hình ảnh: Đẳng Sâm Bắc
đẳng sâm nam
Hình ảnh: Đẳng Sâm Nam
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *