Đặc điểm của tài nguyên cây thuốc

Các đặc điểm liên quan đến cây cỏ

– Một loài có nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo dân tộc và địa phương, nhưng chỉ có một tên khoa học hợp pháp duy nhất, được coi là từ khóa (keyword) trong các hệ thống thông tin.

– Phần có giá trị sử dụng của cây thuốc là các chất hóa học, được gọi là hoạt chất. Hàm lượng hoạt chất chứa trong cây thường chiếm một tỷ lệ rất thấp. Thành phần và hàm lượng hoạt chất có thể thay đổi theo điều kiện sinh sống, do đó làm thay đổi, giảm hoặc mất tác dụng chữa bệnh. Các bậc phân loại (taxon) giống nhau thường chứa các nhóm hoạt chất như nhau.

cây thuốc

– Bộ phận sử dụng đa dạng, có thể là cả cây, toàn bộ phần trên mặt đất, phần dưới mặt đất (như rễ, củ, thân rễ), lá, vỏ (thân, rễ), hoa, quả, hạt. Trong một loài, các bộ phận khác nhau có thể có tác dụng khác nhau.

Các đặc điểm liên quan đến tri thức sử dụng

– Tri thức sử dụng cây thuốc có được từ 2 nguồn: (1) Tri thức truyền thông và (2) tri thức khoa học. Tri thức khoa học thường được lưu lại trong các ấn phẩm (sách, báo, tạp chí, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu, v.v…); Tri thức truyền thông thường được truyền miệng, giới hạn ở mức độ hẹp, do cá nhân, gia đình, dòng họ hay cộng đồng nắm giữ, do đó có thể bị mất. Phần lớn tri thức khoa học là bắt nguồn từ tri thức truyền thông.

tri thức sử dụng thuốc

– Tri thức sử dụng rất đa dạng, cùng một loài có nhiều cách sử dụng khác nhau tùy theo dân tộc và địa phương.

– Tri thức sử dụng có sự tiến hóa, thông quan kinh nghiệm thực tiễn, bài học thất bại trong quá trình sử dụng cây cỏ làm thuốc.

– Tri thức sử dụng gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng và tập tục của từng địa phương.

– Tri thức sử dụng gắn liền với thu nhập kinh tế của người nắm giữ nó. Thu nhập kinh tế có thể được xác định trực tiếp bằng tiền hay không.

– Có sự khác biệt về số lượng và chất lượng tri thức sử dụng giữa các thành viên khác nhau trong cộng đồng, dân tộc, nền văn hóa. Sự khác nhau này phụ thuộc vào tuổi tác, học vấn, giới tính, tình trạng kinh tế, kinh nghiệm, tác động ngoại lai, vai trò và trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng, quỹ thời gian, năng khiếu, khả năng đi lại và mức độ tự lập, kiểm soát nguồn tài nguyên.

Copy ghi nguồn DuocLieu.eud.vn

Link bài viết: Đặc điểm của tài nguyên cây thuốc

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *