Cây Ô Rô Bà

Japanese aucuba | Aucuba japonica Thunb. | Aucubaceae | Ba Vi National Park – Ha Tay 1

cây ô rô bà
Hình ảnh: cây Ô Rô Bà

Ô rô bà – Là đại diện duy nhất của họ Aucubaceae ở Việt Nam, và là một loài đơn tính khác gốc. Cây được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (1996, 2007), với điểm phân bố duy nhất là núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Tuy nhiên, trong thực tế có thể gặp được loài này ở các điểm phân bố khác như Ba Vì NP, Tam Đảo NP hay Sapa, mặc dù với số cá thể không nhiều còn sót lại.

cây ô rô bà

Tác giả: Giảng viên đại học Dược Hà Nội – DS. Nghiêm Đức Trọng

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *