Cây Nho Dại

Cây Nho dại | Vitis retordii Rom. Caill. ex Planch. | Lộc Bình – Lạng Sơn .

Cây rất sai quả, mỗi tội hơi nhỏ và kể cả khi chín đen thì vị vẫn còn rất chua.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *