Enter your keyword

Cây Kim Ngân Cựa Dài

Cây Kim Ngân Cựa Dài

Rate this post

Kim ngân cựa dài, Trường cự nhẫn đông (长距忍冬) | Lonicera calcarata Hemsl. | Đồng Văn – Hà Giang .

Đây có lẽ là loài Kim ngân đẹp nhất ở Việt Nam. Ở Việt Nam, hiện mới chỉ thấy phân bố ở Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang.

Kim Ngân Cựa Dài

Hình ảnh: cây Kim Ngân Cựa Dài

098.572.9595