Cây Kim Ngân Cựa Dài

Kim ngân cựa dài, Trường cự nhẫn đông (长距忍冬) | Lonicera calcarata Hemsl. | Đồng Văn – Hà Giang .

Đây có lẽ là loài Kim ngân đẹp nhất ở Việt Nam. Ở Việt Nam, hiện mới chỉ thấy phân bố ở Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang.

Kim Ngân Cựa Dài
Hình ảnh: cây Kim Ngân Cựa Dài
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *