Cây Hồng mũi dài

Hồng mũi dài, Trường tiêm diệp tường vi (长尖叶蔷薇) | Rosa longicuspis Bertol. | 1.500 m alt., Đồng Văn – Hà Giang .

Gặp loài này đã 8 năm rồi, nhưng đến năm nay mới gặp được hoa. Cây mọc bò thành thảm rộng trên sườn núi trông thật mãn nhãn. Kể ra có một bụi trồng ở vườn nhà thì tuyệt.

Hồng Mũi Dài

Hồng Mũi Dài
Hình ảnh: cây Hồng Mũi Dài
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *