Cây Hoàng kỳ Trung Quốc

Hoàng kỳ Trung Quốc, Tử vân anh (紫云英) | Astragalus sinicus L. | 1.800m alt., Hà Giang.

Mùa này ở Hà Giang đang là mùa hoa của nhiều loài cây đẹp và lạ.

hoàng kỳ trung quốc
Hình ảnh: cây Hoàng Kỳ Trung Quốc
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *