Cây Cà Di Xoan

Cà di xoan, Trân châu hoa (珍珠花) | Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude | 1.500 m alt., Phố Là – Đồng Văn – Hà Giang .

Trồng loài này làm cảnh cũng không tệ chút nào :). Họ Đỗ quyên (Ericaceae) không phải chỉ có mỗi chi Rhododendron là hoa đẹp.

cà di xoan
Hình ảnh: Cà Di Xoan
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *