Enter your keyword

Cây Bạch chỉ: Angelica dahurica

Cây Bạch chỉ: Angelica dahurica

Rate this post

Bạch chỉ: Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. (Apiaceae). Một vị thuốc rất quan trọng, và được sử dụng rất nhiều trong Y học cổ truyền. Tuy nhiên, đa số mọi người chỉ nhìn thấy dạng thuốc phiến chế biến từ rễ củ của Bạch chỉ, chứ ít khi gặp được cây của nó.

cây Bạch Chỉ

Hình ảnh: cây Bạch Chỉ

098.572.9595