Cây Bách Bộ Đá

Bách bộ đá | Stemona kerrii Craib | Stemonaceae.

Khác với người anh em của nó là Bách bộ – Stemona tuberosa Lour., vốn mọc phổ biến ở hầu hết các tỉnh miền núi của Việt Nam. Loài Bách bộ đá – Stemona kerrii Craib có vùng phân bố hẹp hơn nhiều, là nguồn gen tương đối hiếm ở Việt Nam.

cây Bách Bộ Đá
Hình ảnh: cây Bách Bộ Đá

Ở nước ta, mới chỉ phát hiện loài này mọc ở khu vực núi đá vôi thuộc các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nội và Thanh Hóa. Do vùng phân bố hẹp, và thường được khai thác làm thuốc, nên trữ lượng loài này hiện còn khá ít trong tự nhiên, đã đưa vào Sách đỏ Việt Nam (1996, 2007) với mức phân hạng VU (Vulnerable – Sẽ nguy cấp).

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *