Tag: vàng đắng

vàng đắng

VÀNG ĐẮNG

CÂY VÀNG ĐẮNG Tên khoa học của cây vàng đắng: Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. (= C. usitatum Pierre) Họ tiết dê Menispermaceae. Cây vàng đắng còn được gọi là cây mỏ vàng, hoàng đằng lá trắng, Loong tơ rơn (tiếng Bana). 1.Đặc điểm thực vật: Cây vàng đắng là một loại dây leo to, có phân nhánh, leo lên......