Tag: Vách tế bào của tế bào thực vật

Vách tế bào của tế bào thực vật

CẤU TẠO VÁCH TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Vách tế bào của tế bào thực vật Vách tế bào của tế bào thực vật là đặc điểm nổi bật để phân biệt tế bào thực vật với tế bào Động vật. Vách tế bào là lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh tế bào, ngăn cách các tế bào với nhau hoặc......

1 Comment