Tag: Ứng dụng của mô thực vật

Ứng dụng của mô thực vật

ỨNG DỤNG CỦA MÔ THỰC VẬT TRONG NGÀNH DƯỢC

1. Ứng dụng của mô thực vật: Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo của các loại mô khác nhau trong cơ thể thực vật sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác kiểm nghiệm dược liệu, đặc biệt là phương pháp kiểm nghiệm vi học. Ứng dụng của mô thực vật đóng vai......