Tag: thực vật học

thực vật học

ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC THỰC VẬT

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC THỰC VẬT 1.1. Điều kiện thực tế tại Việt Nam Với điều kiện tự nhiên đa dạng, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới có mức độ đa dạng sinh học cao với khoảng 2.200 loài Nấm (Fungi), 368 loài Vi khuẩn lam......