Tag: Thể lạp

Thể lạp

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ LẠP TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm của Thể lạp Thể lạp trong tế bào thực vật là những thể nhớt, chúng có thể biểu hiện những biến đổi hình thể dạng amip. Về mặt siêu cấu trúc, người ta thấy rằng lạp có màng giới hạn bên ngoài, thường là màng kép, có thể có một hệ thống......