Tag: Thân cây già

Thân cây già

CÁC PHẦN CỦA THÂN CÂY GIÀ

Theo quan niệm thông thường, một thân cây già gồm hai phần: 1. Phần vỏ Phần “vỏ” bóc ra được, bao gồm các phần sau nếu tính từ ngoài vào trong ở thân cây già: Lớp vỏ chết (thụ bì), cấu tạo bởi các phần đã chết của vỏ cấp một ở phía ngoài lớp......