Tag: Tế bào tiết tinh dầu

Tế bào tiết tinh dầu

ĐẶC ĐIỂM CỦA TẾ BÀO TIẾT

1. Đặc điểm của tế bào tiết Tế bào tiết là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, tế bào tiết được tạo nên từ những tế bào riêng lẻ ở rải rác trong mô mềm. Về hình dạng và kích thước, các tế bào tiết không khác các tế bào mô......