Tag: Tắc Kè

Tắc Kè

TẮC KÈ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA TẮC KÈ Tên khoa học – Gekko gekko L. Họ Tắc kè – Gekkonidae. Tên khác: Đại bích hổ, cáp gải, cáp. Đặc điểm Tắc kè giống như con “mối rách” hay “thạch sùng”, nhưng to và dài hơn, các vây trên da to, nhiều màu sắc. Thân dài 15 – 17 cm. Đầu......