Tag: sa nhân

sa nhân

SA NHÂN

SA NHÂN Tên khoa học: Amomum sp. Họ Gừng – Zingiberaceae. Các loài sau đây cho vị dược liệu sa nhân dùng trong Ngành dược: + Amomum ovoideum Pierre. + Amomum villosum Lour., var.xanthioides (Wall.) T.L Wu ex Senjen Chen + Amomum longiligulare T.L.Wu Trong đó loài A.ovoideum đã được chính thức đưa vào DĐVN......