Tag: Phân loại thân cây

Phân loại thân cây

MÔ TẢ VÀ PHÂN LOẠI THÂN CÂY

1. Phân loại thân cây Tùy theo nơi sống và dạng thân, người ta phân loại thân cây thành hai loại sau: Thân khí sinh và thân địa sinh. 2. Đặc điểm 2.1. Thân khí sinh 2.1.1. Thân đứng Thân cây gỗ to, hóa gỗ và phân nhánh. Ví dụ: Sấu (Dracontomelon duperreanum Pierre), Ngọc......