Tag: Ong Mật

Ong Mật

ONG MẬT

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA ONG MẬT   Tên khoa học: Apis mellifera L. Tên thuốc là bách hoa tinh hay phong mật (TQ) Ngoài ra còn có: Ong khoái (A.dorsata L.), Ong ruồi (A. florea Fabr.) Có một số tác giả chia như sau: Ong châu Á: A. cerana Fabr., A. c. indica, A. c. japonica, A. c. sinensis. Ong châu Âu: A. mellifera L.; A.......