Tag: Mô dày

Mô dày

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ DÀY

1. Đặc điểm Mô dày là một trong hai loại mô nâng đỡ của thực vật. Mô dày được cấu tạo bởi các tế bào sống, có vách dày nhưng vẫn bằng cellulose, làm nhiệm vụ nâng đỡ cho cây. 2. Phân loại mô dày Bao gồm: Mô dày góc, mô dày tròn, mô dày phiến......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ NÂNG ĐỠ

1. Định nghĩa Mô nâng đỡ là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô nâng đỡ, còn gọi là mô cơ giới, cấu tạo bởi những tế bào có vách dày cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ, tựa như bộ xương của cây. 2. Phân loại Tuỳ theo bản chất......