Tag: mã tiền

mã tiền

MÃ TIỀN

CÂY MÃ TIỀN Có nhiều loại mã tiền, trong đó có cây mã tiền: Strychnos nux – vomica L. và một số loài mã tiền khác có chứa strychnin, thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae). 1.Đặc điểm thực vật Cây gỗ, thân đứng cao 5 – 12 m. Vỏ màu xám có lỗ bì, cành non có gai.......