Tag: Libe trong mô dẫn

Libe trong mô dẫn

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA LIBE TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm và vai trò Libe là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Libe trong mô dẫn có nhiệm vụ dẫn nhựa luyện_ là dung dịch các chất hữu cơ do lá đã đúc luyện được nhờ hiện tượng quang hợp. Libe trong mô dẫn có cấu tạo phức tạp, bao gồm:......