Tag: Không bào

Không bào

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÔNG BÀO TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm của không bào Không bào là một phần cấu tạo của thể nguyên sinh trong tế bào thực vật. Không bào trong tế bào thực vật là những khoảng trống trong chất tế bào, chứa đầy chất lỏng gọi là dịch không bào hay dịch tế bào. Toàn bộ các không bào trong một......