Tag: Khỉ

Khỉ

KHỈ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA KHỈ Tại Việt Nam có 5 loài khỉ, nhưng phổ biến nhất là: Khỉ vàng, khỉ nước, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc, khỉ đuôi lợn. Khỉ vàng – Macaca mulatta Zimmermann. Khỉ nước – M. fascularis Wroughton Khỉ mặt đỏ – M. arctoides Geoffoy Khỉ mốc – M. assamensis M’ Clelland Khỉ đuôi lợn – M. nemestrina L. Họ khỉ......