Tag: hoàng đằng

hoàng đằng

HOÀNG ĐẰNG

CÂY HOÀNG ĐẰNG Có 2 loài hoàng đằng: Fibraurea recisa Pierre Họ Tiết dê – Menispermaceae. Fibraurea tinctoria Lour., Cây hoàng đằng còn gọi là nam hòang liên, thích hoàng liên. 1.Đặc điểm thực vật a) Cây Fibraurea recisa là 1 cây mọc leo, to; thân cứng, hình trụ. Lá mọc leo, so le, dài từ 9-20cm, rộng 4-10cm,......