Tag: hoàng bá

hoàng bá

HOÀNG BÁ

CÂY HOÀNG BÁ Có 2 loại hoàng bá: Phellodendron amurense Ruprecht (còn gọi là hoàng nghiệt, quang hoàng bá) và cây xuyên hoàng bá – Phellodendron chinensis Schneider (còn gọi là hoàng bì thụ) thuộc họ Cam – Rutaceae. 1.Đặc điểm thực vật Hoàng bá là cây gỗ, to, cao 10-25m, đường kính thân tới 50cm, cành rất phát......