Enter your keyword

Tags: hoài sơn

HOÀI SƠN

HOÀI SƠN

Thông tin khoa học của HOÀI SƠN Rhizoma Dioscorae persimilis Hoài sơn là thân rễ đã chế biến của cây củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burkill Họ Củ nâu Dioscoreaceae.   Đặc điểm thực vật và phân bố Dây leo quấn sang phải. Thân rễ phình thành củ ăn sâu xuống đất khó đào, củ hình… View more

098.572.9595