Tag: học thuyết tế bào

học thuyết tế bào

Sơ lược lịch sử về tế bào thực vật

1. Lịch sử về tế bào thực vật 1.1. Khái niệm tế bào Sơ lược lịch sử về tế bào thực vật gắn liền với tên tuổi của hai nhà sinh vật học Đức vào đầu thế kỉ 19 là Schwann và Schleiden, những người đã đề ra thuyết tế bào: tất cả các sinh......