Tag: Gôm Arabic

Gôm Arabic

GÔM ARABIC

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA GÔM ARABIC Gummi Arabicum             Gôm arabic là chất tiết ra và để khô từ thân và cành của cây Acacia verek Guill và Perr. (= Acacia senegal (L.) Willd.), họ Trinh Nữ – Minosaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố Thuộc loại cây nhỡ cao 4-5 m có gai ngắn và cong.......

1 Comment