Tag: Giáo trình dược liệu

Giáo trình dược liệu

GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆU ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ TRUNG HỌC

GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆU (SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ TRUNG HỌC) MỤC TIÊU Dược liệu đào tạo dược sỹ trung học Trình bày thành phần, tác dụng của các nhóm hoạt chất thường có trong dược liệu. Trình bày các phương pháp thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bộ và bảo quản dược......