Tag: Gấu

Gấu

GẤU

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA GẤU Ở Việt Nam có mấy loại gấu: – Gấu ngựa – Selenarctos thibetanus G. Cuvir – Gấu chó – Ursus aretos lisiotus Gray Họ Gấu – Ursidae Đặc điểm, phân bố và nuôi gấu Gấu ngựa có khoang trắng hình chữ V ở ngực. Thính giác và khứu giác phát triển nhiều hơn so với......