Tag: Dược liệu chứa Glycosid cyanogenic

Dược liệu chứa Glycosid cyanogenic

CÂY ĐÀO

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY ĐÀO Semen Persicae Dược liệu là hạt của cây đào Prunus persica (L.) Batch. họ Hoa hồng Rosaceae phân họ Mận Prunoidae. Đặc điểm thực vật             Cây nhỡ, cao 3 – 4m. Lá đơn, mọc so le, hẹp, dài, có cuống ngắn, mép lá có răng cưa nhỏ, khi......

1 Comment

CÂY MƠ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY MƠ Fuctus Armeniacae Dược liệu là quả cây mơ Prunus armeniaca L.; họ hoa hồng Rosaceae phân họ Mận Prunoideae     Đặc điểm thực vật             Cây nhỡ cao 4 – 5m. Lá đơn mọc so le. Phiến lá hình bầu dục, nhọn ở đầu. Mép lá có răng......