Tag: Dược liệu chứa Flavonoid

Dược liệu chứa Flavonoid

CÂY TÔ MỘC

Thông tin khoa học của CÂY TÔ MỘC Lignum Caesalpiniae Dược liệu là gỗ phơi khô của cây gỗ vang (hay cây tô mộc) Caesalpinia sappan L., Họ Vang Caesalpiniaceae.   Đặc điểm thực vật. Cây gỗ cao 7-10m, thân có gai. Lá kép lông chim, gồm 12 đôi lá chét hoặc hơn; lá chét mặt......

1 Comment

HẠT CÂY CỦ ĐẬU

Thông tin khoa học của HẠT CÂY CỦ ĐẬU Semen Pachyrhizi Bộ phận dùng là hạt cây củ đậu Pachyrhizus erosus Urb., = P. angulatus Rich., Họ Đậu Fabaceae.   Đặc điểm thực vật. Cây củ đậu cho ta rễ củ để ăn. Cây leo, lá kép gồm 3 lá chét hình tam giác rộng. Hoa......

CÂY DÂY MẬT

Thông tin khoa học của CÂY DÂY MẬT ( Dây thuốc cá) Radix Derris Bộ phận dùng là rễ cây dây mật Derris elliptica Benth. họ Đậu Fabaceae   Đặc điểm thực vật. Loại dây leo to, dài có thể đến 10m. Lá kép lông chim 1 lần lẻ. Lá chét to, khi non mềm.......

CÂY XẠ CAN

Thông tin khoa học của CÂY XẠ CAN Rhizoma Belamcandae. Bộ phận dùng là thân rễ cây rẽ quạt hay còn gọi là xạ can Belamcanda chinensis Lem., Họ La-dơn Iridaceae. Đặc điểm thực vật. Cây thảo, sống dai, lá mọc thẳng đứng xếp thành 2 dãy, mép lá chồng lên nhau. Bao hoa có......

HỒNG HOA

Thông tin khoa học của CÂY HỒNG HOA Flos Carthami Bộ phận dùng là hoa của cây hồng hoa Carthamus tinctorius L., họ Cúc Asteraceae Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo, cao 0,6-1m, mọc 2 năm. Thân có vạch dọc. Lá mọc so le, không có cuống, mép lá có răng cưa thành gai.......

DÂU

Thông tin khoa học của CÂY DÂU Nhiều bộ phận của cây dâu tầm – Morusalba L., họ Dâu tầm – Moraceae, được dùng làm thuốc. Dược điển Việt nam ghi 2 bộ phận dùng: vỏ rễ dâu và lá dâu. Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây nhỏ cao 2-3m nếu trồng ở......

CÂY ACTISO

Thông tin khoa học của CÂY ACTISO Folium et Flos Cynarae scolymi Tên khoa học Cynara scolymus L., họ Cúc Asteraceae Đặc điểm thực vật Lá nhăn nheo, dài khoảng 1 – 1,2 m, rộng khoảng 0,5 m hay được chia nhỏ. Phiến lá xẻ thùy sâu hình lông chim, mép thuỳ khía răng cưa......

KIM NGÂN HOA

Thông tin khoa học của KIM NGÂN HOA Flos Lonicerae             Dược liệu là nụ hoa có lẫn một số hoa đã nở của cây kim ngân – Lonicera japonica Thunb. hoặc một số loài khác như L. dasystyla Rehd., L. confusa D.C. họ Kim ngân –  Caprifoliaceae. Đặc điểm thực vật. (loài L. japonica......

CÂY HOÀNG CẦM

Thông tin khoa học của CÂY HOÀNG CẦM Radix Scutellariae Dược liệu là rễ cây hoàng cầm Stecullaria baicalensis Georgi họ Hoa môi Lamiaceae 1.Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây thuộc thảo, sống nhiều năm, thân có 4 cạnh, lá mọc đối, dài 1,5-4cm, rộng 3-8mm, phiến lá hình mác hẹp, gần như......

CÂY NÚC NÁC

Thông tin khoa học của CÂY NÚC NÁC Cortex Oroxyli Dược liệu là vỏ thân cây núc nác Oroxylum indicum Vent., họ Núc nác Bignoniaceae. 1.Đặc điểm thực vật. Cây to cao 10m hoặc hơn. Thân nhẵn ít phân nhánh. Vỏ cây màu xám tro. Lá mọc đối, lá kép lông chim 3 lần, dài......