Tag: cựa khỏa mạch

cựa khỏa mạch

CỰA KHỎA MẠCH

Thông tin khoa học của CỰA KHỎA MẠCH Cựa khoả mạch là hạch của nấm – Claviceps purpurea Tulasne, Họ nấm cựa gà – Clavicipitaceae sống ký sinh trên lúa mạch đen.  Cựa khoả mạch còn gọi là nấm cựa gà hay nấm cựa tím. 1.Quá trình tạo thành hạch nấm Hạch nấm rơi xuống đất vào mùa thu khi......