Tag: Chất lượng dược liệu

Chất lượng dược liệu

THU HÁI DƯỢC LIỆU

Một dược liệu có chất lượng tốt hay xấu chủ yếu là do hàm lượng hoạt chất chứa trong dược liệu nhiều hay ít. Hoạt chất của dược liệu thay đổi bởi nhiều yếu tố: trồng trọt, thu hái, phơi sấy, bảo quản. Như vậy, vấn đề thu hái dược liệu là một trong các......