Tag: Cây Ý Dĩ

Cây Ý Dĩ

CÂY Ý DĨ

Thông tin khoa học của CÂY Ý DĨ Semen Coicis Dược liệu là hạt của cây ý dĩ còn gọi là bo bo  Coix lachryma jobi L. var. ma-yuen họ Lúa Poaceae. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ PHÂN BỐ             Cây thảo sống hàng năm, cao chừng 1-1,5 m. Thân nhẵn bóng có vạch dọc. Thân có phân......