Tag: Cây Xạ Can

Cây Xạ Can

CÂY XẠ CAN

Thông tin khoa học của CÂY XẠ CAN Rhizoma Belamcandae. Bộ phận dùng là thân rễ cây rẽ quạt hay còn gọi là xạ can Belamcanda chinensis Lem., Họ La-dơn Iridaceae. Đặc điểm thực vật. Cây thảo, sống dai, lá mọc thẳng đứng xếp thành 2 dãy, mép lá chồng lên nhau. Bao hoa có......