Tag: Cây Trúc Đào

Cây Trúc Đào

CÂY TRÚC ĐÀO

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY TRÚC ĐÀO Dược liệu là lá của cây trúc đào Nerium oleander L. họ Trúc đào Apocynaceae Loài Nerium odorum Soland. cũng được dùng. Đặc điểm thực vật  Trúc Đào là Cây gỗ nhỏ, mọc thành bụi cao 3-5 m. Thân non dẹp, sau đó trở nên tròn, màu xanh, có nhiều lông......