Tag: Cây Tô Mộc

Cây Tô Mộc

CÂY TÔ MỘC

Thông tin khoa học của CÂY TÔ MỘC Lignum Caesalpiniae Dược liệu là gỗ phơi khô của cây gỗ vang (hay cây tô mộc) Caesalpinia sappan L., Họ Vang Caesalpiniaceae.   Đặc điểm thực vật. Cây gỗ cao 7-10m, thân có gai. Lá kép lông chim, gồm 12 đôi lá chét hoặc hơn; lá chét mặt......

1 Comment