Tag: cây tiền hồ

cây tiền hồ

TIỀN HỒ

TIỀN HỒ Radix Peucedani Dược liệu là rễ phơi khô của cây Tiền Hồ, tên khoa học là: Peucedanum decursivum Maxim họ Hoa tán – Apiaceae. hoặc Peucedanum praeruptorum Dunn 1,Đặc điểm thực vật             Cây thuộc thảo mọc thẳng đứng có thể cao đến 1,5m, thân có các rãnh dọc. Lá xẻ 2 lần lông chim,......