Tag: cây thuốc phiện

cây thuốc phiện

Cây thuốc phiện – Hoa anh túc

CÂY THUỐC PHIỆN (Hoa Anh Túc) Tên khoa học của cây thuốc phiện Papaver somniferum L. Họ Thuốc phiện Papaveraceae. Cây thuốc phiện còn có tên: A phiến, a phù dung, cổ tử túc, anh túc. Đặc điểm thực vật và phân bố Cây thảo, sống hàng năm, cao 0,7- 1,5 m, ít phân nhánh, thân......