Tag: Cây Sâm Bố Chính

Cây Sâm Bố Chính

CÂY SÂM BỐ CHÍNH

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY SÂM BỐ CHÍNH Radix Hibisci sagittifolii             Dược liệu là rễ củ của cây sâm bố chính – Abelmoschus sagittifolius (Kurz.) Merr. họ Bông – Malvaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây thuộc thảo cao 0,5-1 m, sống nhiều năm, mọc đứng yếu ớt. Thân có lông. Lá mọc......