Tag: cây quýt

cây quýt

QUÝT

CÂY QUÝT Tên khoa học: Citrus sp. Họ Cam – Rutaceae. 1,Đặc điểm thực vật và phân bố Quýt có nhiều loài. Trong nông nghiệp và thương mại người ta phân thành 4 nhóm theo cách sắp xếp của S.Wingle: – Nhóm quýt thông thường, có nguồn gốc Philipin: Citrus reticulata Blanco, cây có gai nhỏ,......