Tag: Cây Pilocarpus

Cây Pilocarpus

CÂY PILOCARPUS

Thông tin khoa học của CÂY PILOCARPUS Có nhiều loài Pilocarpus :                        Pilocarpus jaborandi Holmes.                        Pilocarpus microphyllus Stapf.                       Pilocarpus pennatifolius Lemaire.                       Pilocarpus racemosus Vahl Thuộc họ Cam – Rutaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố. Pilocarpus là những cây cao từ 3-8m, cây nhỏ, nhẵn hay có ít lông. Lá có cuống, lá đơn hoặc lá kép......