Tag: Cây Ổi

Cây Ổi

CÂY ỔI

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY ỔI Turio Psidii Dược liệu là chồi kèm theo 2 – 4 lá đã mở của cây ổi Psidium guyava L Họ Sim Myrtaceae. Đặc điểm thực vật             Cây cao 4 – 5m, cành non có 4 cạnh. Lá đơn, mọc đối, hình bầu dục. Lá non phủ lông......