Tag: Cây Núc Nác

Cây Núc Nác

CÂY NÚC NÁC

Thông tin khoa học của CÂY NÚC NÁC Cortex Oroxyli Dược liệu là vỏ thân cây núc nác Oroxylum indicum Vent., họ Núc nác Bignoniaceae. 1.Đặc điểm thực vật. Cây to cao 10m hoặc hơn. Thân nhẵn ít phân nhánh. Vỏ cây màu xám tro. Lá mọc đối, lá kép lông chim 3 lần, dài......